AKADEMİK MODÜL YÖNTEM ve TEKNİKLERİ:

Sözel Aktarım 

Power Point Sunum

İnteraktif Yaklaşımlı Vaka Analizleri 

WEBINAR İÇERİĞİ:

Pandemi sonrası yaşamaya başladığımız yeni normalde değişen tüketici davranışları ile satın alma tercihlerinin yorumlanması ve olası etkilerin analizi

KONU BAŞLIKLARI

 

 • PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARA GENEL BAKIŞ
 • KORKU SOSYOLOJİSİ HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞTİRDİ?
 • PANDEMİNİN PAZARLAMA VE MARKA İLETİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ?
 • ULUSAL VE ULUSLARARASI TİCARETTE BİLGİNİN KULLANIMI VE YÖNETİMİ
 • BİLGİDEN DEĞER YARATMAK
 • EN DEĞERLİ HAZİNE “DATA”
 • VERİ MADENCİLİĞİ VE VERİ TABANLI TİCARET
 • NETWORKİNG
 • DİJİTAL EKONOMİNİN PAZARDA YARATTIĞI FIRSATLAR
 • YENİ EKONOMİ, DİJİTAL EKONOMİ, BİLGİ EKONOMİSİ
 • ZİHİNSEL SERMAYENİN ENTELEKTÜEL YATIRIMA DÖNÜŞMESİ
 • VAKA ANALİZLERİ
 • DEĞERLENDİRMELER

Kayıt linki: 

https://zoom.us/meeting/register/tJMqc-qtrzIpEtMtjh2wQw8OXEkiQwis0Ra1  

 

 

 

Paylaş !

[the_ad id="4126"]