Referans Numarası : TOKR20170904002
Güney Kore merkezli BİT sektöründe bir yazılım ve servis sağlayıcı olan KOBİ, akıllı şebeke ve yapılandırılmamış veri yönetimi çözümleri için talep yanıt yönetim sistemi sağlayabilir. Çözümleri ve hizmetleri küresel olarak 1000’in üzerinde müşteriyle benimsenmiş ve çekirdek teknolojiler IoT (Internet of Things) temelini oluşturacaktır. Temel yeterliliği ile. Şirket, Avrupa ortaklarıyla işbirliği yapmak için lisans veya araştırma işbirliği sözleşmesi bekliyor.

Embed HTML not available.