Referans Numarası : BORO20181220003
Şirket, üst düzey mühendisler ve proje yöneticileri tarafından kurulan Cluj-Napoca’da bulunan genç bir Romen butik danışmanlık şirketi. Şirket, Avrupa, ABD ve Asya’daki müşterilere siber güvenlik desteği sunuyor. Şirket, taşeronluk veya taşeronluk anlaşmalarıyla ilgilenen yazılım şirketleriyle uzun vadeli iş birliği arıyor.

Embed HTML not available.