Referans Numarası : BOPL20180215001
Polonya’nın kuzey doğusundan bir yazılım evi yazılım geliştirme ve BT hizmetleri sunmaktadır. Şirket, potansiyel ortaklarla taşeronluk, dış kaynak veya hizmet anlaşmaları aramaktadır.

Embed HTML not available.