Referans no: BOKR20210916001
BT taramalarını %98 doğruluk ve %95 analitik hassasiyetle analiz ederek belirli akciğer kanseri riskini tahmin
edebilen/tespit edebilen/ölçebilen yapay zeka tabanlı yazılım geliştirme konusunda uzmanlığa sahip bir Koreli
şirket, tıp sektöründe uzmanlığa sahip uluslararası ortaklar aramaktadır. Düşünülen ortaklık türleri, hastaneler
ve şirketler de dahil olmak üzere ortakların türüne göre değişebilen ticari acentelik sözleşmesi, dağıtım hizmeti
sözleşmesi ve lisans sözleşmesidir.

Referans no: BODE20210923001
Alman şirketi, 20 yılı aşkın bir süredir uyumluluk yönetimi yazılımı geliştirmekte ve satışını yapmaktadır.
Çözümler, her büyüklükteki ve sektördeki şirketler için olduğu kadar uluslararası kullanım için de tasarlanmıştır.
Şirket diğer pazarlarda daha fazla şubeleşmek için ticari acentelik anlaşmaları yoluyla stratejik satış ortaklıkları
arayışındadır.

Referans no: TOFR20210921001
Bir Fransız startup firması, akıllı dijital sistem paketi geliştirmiştir. Bu sistem, toplu taşıma ağlarına yönelik
çözümleri gerçek zamanlı olarak yönetmek ve optimize etmek için hepsi bir arada, modüler, kullanıma hazır
donanım, bulut ve yazılım şeklindedir. Şirket, teknik işbirliği, lisans anlaşmaları, tamamlayıcı şirketlerle veya
ulaşım ve akıllı mobilite alanındaki son kullanıcılarla teknik destek içeren ticari anlaşmalar aramaktadır.

Referans no: BOUK20211004001
3 boyutlu modeller ve sanal ortamlar, karayolu ve demiryolu sürüş simülatör ortamları, 3 boyutlu
görselleştirme, simülasyon ve sanal gerçeklik deneyimleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz şirketi,
yeteneklerini taşeronluk veya dış kaynak sözleşmeleri yoluyla sunacağı ortaklar aramaktadır.

Referans no: BOBA20210723001
Sırbistan’da hızla büyüyen bir yazılım şirketi, dağıtım ve ticari hizmet anlaşmaları kapsamında yurtdışında
temsilciler aramaktadır. Şirket, çeşitli müşteriler için farklı web ve mobil uygulamaları geliştirme, pazarlama ve
destekleme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.

Embed HTML not available.