Doğu Marmara ABİGEM Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında eğitim ve seminerler düzenlemeye devam ediyor…

Doğu Marmara ABİGEM tarafından Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası’nda 20-21-22 Mart 2017 tarihlerinde Uygulamalı Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Yazma (PCM) Eğitimi gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim ile katılımcılar; proje döngü yönetiminin temel ilkeleri, mantıksal çerçeve yaklaşımı, mevcut durum analizi, paydaşlar analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, proje dosyasının hazırlanması ve uygulama, faaliyet ve kaynak planlaması, bütçe hazırlanması, izleme ve değerlendirme, hibe başvuru formlarının değerlendirilmesi konusunda bilgilendirildi.

Paylaş !

[the_ad id="4126"]