Doğu Marmara ABİGEM tarafından Kocaeli Sanayi Odası’nda 12-14 Aralık 2016 tarihleri arasında Uygulamalı Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Yazma (PCM) Eğitimi gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim ile katılımcılar; proje döngü yönetiminin temel ilkeleri, mantıksal çerçeve yaklaşımı, mevcut durum analizi, paydaşlar analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, proje dosyasının hazırlanması ve uygulama, faaliyet ve kaynak planlaması, bütçe hazırlanması, izleme ve değerlendirme, hibe başvuru formlarının değerlendirilmesi konusunda bilgilendirildi.

Doğu Marmara ABİGEM Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında düzenlediği, “Dış Ticarette Mevzuat ve Uygulamalar, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Yazma” gibi konulardaki eğitimlere 2017 yılında da devam edecektir.

Embed HTML not available.