Referans Numarası : TOUK20190314003
Şirketlerin karmaşık veri sorunlarını çözmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir BİT KOBİ, şirketin veri yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını ve GDPR, Solvency II ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları gibi düzenleyici inisiyatifler için ihtiyaçları desteklemek için düşük maliyetli bir bulut tabanlı veri bulma yazılımı çözümü geliştirdi. Ticari ortaklar, GSYİH odaklı çözümün pazar testinde iş birliği yapmaya ve lisans sözleşmeleri kapsamında yeni müşteriler bulmaya çalışmaktadır.

Embed HTML not available.