Referans Numarası : BOPL20190910002
Hem denizcilik endüstrisi için hem kablo tedariği, hem de elektrik ve çilingir işleri sunan deneyimli bir Polonyalı şirket, taşeronluk ve taşeronluk sözleşmeleri kapsamında tersaneler ve denizcilik ekipmanlarıyla işbirliği olanakları aramaktadı

Embed HTML not available.