Referans Numarası : TORO20180523001
Analitik kimya alanında yeni yöntemlerin araştırılmasında ve geliştirilmesinde aktif olan bir Romen araştırma enstitüsü, çevrenin korunması ve biyo-tarımda yararlı uygulamalar ile nehirlerdeki su örneklerinde steroid hormonlarının (estron ve β-estradiol) belirlenmesine yönelik bir yöntem geliştirmiştir. Enstitü, teknik yardım (mühendislik ve teknik yardım) ile ticari anlaşmalar yapmak için ortaklar aramaktadır.

Embed HTML not available.