Referans Numarası : BRCZ20171205001
Atık su arıtımı, su ve hava arıtımı ve enerjisi için teknolojilerin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı ile uğraşan Çek şirketi, su arıtımı ile ilgili araştırma projelerinde ilginç fikirlerle işbirliği ortakları arıyor. Ortak, diğer alanlara aktarılabilecek iletim çözümlerinin bir taşeronu olmalıdır. Alt yüklenicilik temelinde işbirliği göz önünde bulundurulur. Şirket birçok akademik kurumla işbirliği içindedir.

Embed HTML not available.