Avrupa İşletmeler Ağı 2010-2012 dönemi proje sürecinde ULUTEK A.Ş. olarak, KOBİ’lerimizin proje yazarak Kalkınma Ajansı, TUBİTAK ulusal ve uluslar arası hibe destekleri ve Avrupa Birliği mali desteklerinden yararlanabilmelerinin ön koşulu olan Proje Döngüsü Yönetimi – PDY (Project Cycle Management-PCM) Eğitimini bir kez daha gerçekleştireceğiz.

Söz konusu 4 günlük “Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazımı Eğitimi” 05-08 Kasım 2012 tarihlerinde 09.30.00-18.00 saatleri arasında ULUTEK Seminer Salonunda gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu ve Ankara’da yerleşik Türk Demokrasi Vakfı Projeler Koordinatörü ASUMAN TONGARLAK ve Uludağ Üniversitesi, Uluslar İlişkiler mezunu ve Bağımsız Değerlendirici vasfıyla eğitmen ESRA KARLIOVA SOYSAL tarafından verilecektir.

Eğitim, yalnızca 20 kişi ile sınırlı olacak ve her firmadan yalnızca bir kişinin katılımı uygun bulunacaktır. Söz konusu eğitime katılmak isteyen Ar-Ge ve/veya Proje Yazım Sorumlularının aşağıdaki başvuru formunu doldurarak [email protected] veya [email protected]/ [email protected] adresine 31 Ekim 2012 tarihine kadar bildirmeleri rica olunur.

Yeterli katılım (20 kişi) sağlanmadığı takdirde eğitim gerçekleşmeyecektir ve başvuran kurumlara bu durum iletilecektir.

Embed HTML not available.