Avrupa İşletmeler Ağı “kapsamında 17-19 Nisan tarihleri arasında ULUTEK toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Proje Uzmanı Tijen Yener tarafından verilen eğitimde; Proje Döngüsünün Aşamaları, Proje Nasıl Geliştirilir ve Hazırlanır, Mantıksal Çerçeve Nasıl Hazırlanır konuları aktarıldı. Yapılan atölye çalışmalarında katılımcılar; sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizi yaptıktan sonra Mantıksal Çerçeve Tablosunu doldurup örnek Avrupa Birliği ve Ulusal hibe başvuru formlarını inceleme fırsatı buldular.

Embed HTML not available.