Ülkemizde yeni pazarlara açılıp, üretim ve ihracatını artıran birçok firma olmakla beraber, geçtiğimiz 10 yıl içinde yeterince borçlanmadan dolayı uzun dönemli finansmana ulaşmada hala zorluk çekmektedirler.
İhracatın yanı sıra bu krizin ürettiği fırsatlardan yararlanabilmek için farklı özel sektör çözümlerine gidilmekte fayda vardır.
Firmaların ticaret ve üretime kazan kazan stratejisi ile bakarak sermaye darlığı ortamında stratejik ortaklar alıp, üretimde ve ticarette uluslararası iş birliklerini arttırmaları gibi…

Embed HTML not available.