Referans Numarası : TOES20180326001
İspanya’da bir BİT şirketi, sohbet davranışını kişiselleştirmeye yardımcı olan müşteri davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için botlar da dahil olmak üzere farklı bilgi kaynaklarını birleştiren bir müşteri istihbarat ve analiz platformu geliştirdi. Şirket lisans sözleşmeleri arıyor.

Embed HTML not available.