Referans Numarası : BOKR20170412001
Kore’de yerleşik, yazılım, multimedya teknolojisi ve cihaz bağlantısı geliştiricisi ve tedarikçisi olarak firma radyoaktiflik, elektromanyetik alanlar, mor ötesi ışınlar, sıcaklık nemi ve benzeri kişisel çevreyi izleyen bir ürün geliştirmiştir.Ürünü akıllı bir telefona bağlarken müşteri çevreyi ölçebilir ve zararlı maddeleri önleyebilmektedir. Firma, dağıtım anlaşması uyarınca ürün satışı için Avrupa distribütörü aramaktadır.

Embed HTML not available.