Referans Numarası : TOFI20180419001
Finlandiya’da bir şirket, sağlık hizmetleri uzmanları ile diyabet veya diğer kronik hastalıkları olan hastalar arasında bilgi toplama, analiz ve değişim için bir mobil hasta bilgi servisi geliştirmiştir. Şirket şu anda İskandinav ve diğer Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sağlayıcıları ile lisans anlaşmaları arıyor.

Embed HTML not available.