Referans Numarası : BRRO20160513001
Güney-Batı Oltenia bölgesinde bulunan bir Romen şirketi, çevre düzenlemesi, mimari ve yeşil alanların planlanması konularında deneyime sahip. Müşteri imalat anlaşmaları istiyor ve ayrıca dağıtım hizmetleri anlaşmaları ile ilgileniyor.

Embed HTML not available.