Referans Numarası : TRFR20170316001
Bir Fransız şirket, sanayi, yerel yönetimler, yetiştiriciler, istiridye çiftçileri, inşaat sektörü gibi çok sayıda profesyonel için kaliteli bakım ürünleri, biyolojik ürünler ve endüstriyel boyalar tedarik etmek, üretmek ve pazarlamak konusunda uzmanlaşmıştır. KOBİ, kendi sınırları içinde inovasyon yapmak için, mikrokapsüllerde toz formundaki faz değişim materyalini (PCM) arıyor. Mikrokapsülasyon konusunda uzmanlaşmış bir ortakla teknik yardımla ticari bir sözleşme amaçlanmaktadır.

Embed HTML not available.