BTSO, T.C. Budapeşte Büyükelçiliği ve T.C. Budapeşte Ticaret Müşavirliği işbirliği ile gerçekleşen Macaristan Pazarı ve Ticaretin ele alındığı
online etkinlikte;
T.C. Budapeşte Büyükelçisi sayın
Ahmet Akif Okay, T.C. Budapeşte Ticaret
Müşavirleri sayın Meral Şengül ve sayın
Başak Araslı Akyol'un konuşmacı olarak yer
aldı. Sayın Büyükelçimizin selamlama
konuşmasının ardından, Ticaret
Müşavirlerimizin yaptıkları sunumlarda
Macaristan’ın AB ülkeleri arasında
ekonomisi en hızlı büyüyen 2. Ülke
olduğundan ve Doğuya Açılım projesi
kapsamında Türkiye’nin de hedef pazarlar arasında yer aldığına vurgu yapıldı. Yatırımcı dostu
teşvikleri ile tüm sektörlerde yabancı yatırımların desteklendiği; Otomotiv ve otomotiv yan
sanayinin imalat sektörünün lideri olması yanında, elektrik-elektronik, bilgi-iletişim, enerji, ve
ilaç sanayinin teşvik alan başarılı sektörler arasında yer aldığından bahsedildi. Dış ticarette de
otomotiv, diğer motorlu taşıtlar, tekstil, mobilya, gıda, inşaat malzemesi, enerji, raylı sistemler alanında dış ticaret potansiyeli olduğu ve Mart ayı sonunda Bursalı firmalar ile Macar firmalar arasında sanal B2B organizasyonu yapılacağı bilgisi verildi.

Embed HTML not available.