KOBİ’LER İÇİN İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde KOBİ’lerimizin inovasyon yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik 12 Kasım 2019 Salı günü, saat 09.00-17.00 arasında, Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans Salonunda “İnovasyon Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Katılım sağlayacak firmaların en az 50 ve üzeri çalışana sahip olması istenmektedir.

Sabancı Üniversitesi uzmanları tarafından gerçekleştirilecek eğitimin aşamaları aşağıdaki gibidir.

İnovasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve bu faaliyetlerin yönetimi konusundaki sistematik yaklaşımların bütünsel bir yapıda sunulması,

İnovasyon nedir? İnovasyon neden gereklidir?

İnovasyon yönetimi nedir? Neden gereklidir?

İnovasyon yönetiminin süreçleri nelerdir?

Eğitim sonunda, İnovasyon Eylem Planını oluşturmak ve bu plan doğrultusunda ilerlemek isteyen gönüllü firmalarla ayrıca aşağıdaki çalışmalar yapılacak ve takiplenecektir.

Firmanın stratejik hedeflerinin ele alınması ve firmanın inovasyon yetenekleri konusunda mevcut durumunun analizi,

Kapsamlı “mevcut durum analizi” sonrasında, firmanın geliştirmeye açık gerekli inovasyon yeteneklerinin belirlenmesi,

Firmanın daha iyi inovasyon performansı göstermesi için gerekli inovasyon yeteneklerinin geliştirmesine yönelik bir eylem planının oluşturulması.

KOBİ’ler İçin İnovasyon Yönetimi Eğitim Programı

12 Kasım 2019 Salı

09:15 – 09:30

Kayıt

09:30 – 10:30

10:30-10:45

İnovasyonu Anlamak

İnovasyon Nedir?
İnovasyon Neden Gereklidir?
İnovasyon Türleri Nelerdir?
İnovasyonu Nerelerde Aramak Gerekir?
Kahve arası

10:45 – 12:30

İnovasyon Yönetimi Nedir? Neden gereklidir?

İnovasyon Yönetimi Yeteneği
İnovasyon Yönetimi Değerlendirmesi
İnovasyon Yönetimi Sistemi ve Kurulumu

12:30 – 13:30

Öğle arası

13:30 – 15:00

İnovasyon Yönetiminin Süreçleri

İnovasyon Stratejisi Nedir? Nasıl Hazırlanır?
Liderlik Neden Önemlidir?
İnovasyonu Kolaylaştırıcı Faktörler
Kaynaklar
Temel Yetkinlikler
Organizasyon Yapısı
İşbirliği
Kültür
Öğrenme
15:00 – 15:15

Kahve arası

15:15 – 16:15

İnovasyon Yönetiminin Süreçleri (Devamı)

İnovasyon Süreçleri
İnovasyon Fikirleri Üretme
Fikirleri Değerlendirme
Projelendirme
Uygulama ve Ticarileştirme
İnovasyon Çıktıları
Firma Performansı
İnovasyon Performansı

16:15-17:00

Soru Cevap / Kapanış

09:15 – 09:30

Kayıt

09:30 – 10:30

10:30-10:45

İnovasyonu Anlamak

İnovasyon Nedir?
İnovasyon Neden Gereklidir?
İnovasyon Türleri Nelerdir?
İnovasyonu Nerelerde Aramak Gerekir?
Kahve arası

10:45 – 12:30

İnovasyon Yönetimi Nedir? Neden gereklidir?

İnovasyon Yönetimi Yeteneği
İnovasyon Yönetimi Değerlendirmesi
İnovasyon Yönetimi Sistemi ve Kurulumu

12:30 – 13:30

Öğle arası

13:30 – 15:00

İnovasyon Yönetiminin Süreçleri

İnovasyon Stratejisi Nedir? Nasıl Hazırlanır?
Liderlik Neden Önemlidir?
İnovasyonu Kolaylaştırıcı Faktörler
Kaynaklar
Temel Yetkinlikler
Organizasyon Yapısı
İşbirliği
Kültür
Öğrenme
15:00 – 15:15

Kahve arası

15:15 – 16:15

İnovasyon Yönetiminin Süreçleri (Devamı)

İnovasyon Süreçleri
İnovasyon Fikirleri Üretme
Fikirleri Değerlendirme
Projelendirme
Uygulama ve Ticarileştirme
İnovasyon Çıktıları
Firma Performansı
İnovasyon Performansı

16:15-17:00

Soru Cevap / Kapanış

Paylaş !

[the_ad id="4126"]