Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar ;

Faydalanmak isteyen işverenlerin, bu süre içerisinde işçi çıkarmamaları gerekmektedir.

Başvuru evrakları arasında yer alan işçi listesine emekli yani SGDP’li çalışanların yazılmaması gerekiyor.

Çalışanların Kısa Çalışma ödeneğini hak edip etmedikleri yapılacak kontrol sonrasında kesinlik kazanacaktır.

Ödeneğe hak kazanan işçinin son 60 günü kesinti olmaksızın farklı işyerindeki çalışmalarının birleşiminden de oluşabilmektedir.

Kısa Çalışma İşçi Bildirim listesinde işçilerin adres/telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda sebep dışsal sebepler COVİD-19 seçilmelidir.

İşyeriniz yasaklama kapsamında kapatılmışsa KURUM yazısı, COVİD -19 nedeniyle çalışmama kararı alınarak kapatılmışsa yönetim kurulu kararı (şahıs firmaları için işveren ön yazı), vergi levhası, işçi listesi, talep formunun bulunması gereklidir.

Başvuru yapan işyerlerine ait şubeler; şube İŞKUR numarası ile birlikte adreslerinin bağlı olduğu İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir.

İşverenin SGK primi veya vergi borcu olması bu ödeneği almasına engel değildir.

Başvuruda İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kapatılan işyerlerine öncelik tanınacak olup işyeri ve iş sektörü sınırlaması bulunmamaktadır.

Başvurusu yapılan işyerlerinde beyana aykırı hiçbir şekilde çalışma olmaması gerekmektedir.

İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı gereği Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu tamamlanan işyerlerinin işçilerine ödenecek günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyecektir.

İşyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5’inde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Süresi 6 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (111) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapılabilir. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi için talepte bulunulabilir. Ancak bu durum yeni talep anlamına gelir.

Embed HTML not available.