Akıllı fabrikalar, üretim ve depolama tesisleri, makineler ve üretim araç-gereçleri… Birbirleri ile gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli halde çalışan cihazlar ve üretim esnasında malzemeden tasarıma, pazarlamadan sevkiyata kadar tüm süreçlerde daha şeffaf ve birbirine bağlı yenilikçi bir ağ sistemi… Yakın bir zamanda hayatımızın büyük bir kısmında yer alacak olan 4. Sanayi Devrimi’ne öncülük eden ülkelerden İngiltere, Endüstri 4.0 odaklı bir iş delegasyonu ile B2B iş görüşmeleri yapmak üzere Kocaeli Sanayi Odasını ziyaret edecektir.

Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM, İngiltere Konsolosluğu ve Türkiye’deki İngiltere Ticaret Odası organizasyonunda 18 Şubat 2020 tarihinde 13:00 – 15:30 saatleri arasında Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşecek olan “Future Manufacturing / Geleceğin Üretim Teknolojileri” konulu ikili iş görüşmeleri fırsatları için tüm firmalarımız davetlidir. Etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın 14 Şubat tarihine kadar görüşmek istedikleri firmaların isimleri ile birlikte tarafımıza bilgi vermeleri gerekmektedir. Zaman kısıtlaması sebebiyle sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebileceğinden yerinizi en kısa zamanda ayırtınız. Katılımcı İngiliz firma profillerini ek-1’de bulabilirsiniz

Ayrıntılı bilgi ve katılım için:

Burak ÇAKIR:         [email protected]

Yelda KANPARA:   [email protected]

Embed HTML not available.