İhracatı var olan firmaların ihracatlarının arttırılmasına ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarına odaklı oluşturulan “İhracat Satış Kampı” programı 25 Ocak tarihinde başladı.

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen programa 13 bölge firması dahil oldu. Söz konusu program ile katılımcılar uluslararası pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni müşteriler bulma konusunda danışmanın rehberliğinde birebir çalışmalara devam etmektedirler.

20 adam/gün olarak verilen program 18 Mart tarihinde sona erecek olup, programın firmalar için beklenen çıktılarından bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Firmalarda denetlenebilir bir ihracat satış sisteminin kurulması.
  • Müşterilere ulaşmak için detaylı pazar araştırması yetkinliği kazanmak.
  • Hedeflenen satışlara ulaşmak için planlı çalışma yetkinliği kazanmış çalışanlar.
  • İşletmelerin ürünleri için hazırlanmış İhracat Pazar Araştırması Raporları.
  • İşletmelerin ürünlerine müşteri olabilecek firmaların listeleri.
  • Müşteriler ile iletişimde kullanılacak konuşma ve e-posta taslakları.
  • 2021 yılı için Uluslararası Pazarlama Takviminin oluşturulması.
  • İhracat satışta görevli çalışanların verimliğini arttıracak ve yöneticilerin çalışan aktivitelerini takibini kolaylaştıracak Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi önerisi.
  • Teslim Şekilleri operasyonu ve Teslim Şekline uygun fiyat verme yetkinliği.
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama yetkinliği.

Paylaş !

[the_ad id="4126"]