Çağrı Adı: NGI eSSIF – Lab Çağrısı
Konu: Yapıyı Tamamlama

eSSIF-Lab, Avrupa Birliği tarafından Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı altında finanse edilen bir projedir ve İnternet üzerinden ve gerçek hayatta daha hızlı ve daha güvenli elektronik işlemler için yeni nesil, açık ve güvenilir bir dijital kimlik çözümü olarak Self-Sovereign Identities (SSI)’in yaygın kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Çağrı kapsamında NGI eSSIF-Lab “Yapının Tamamlanması” yönelik olarak 2 farklı konu özelinde çağrı açılmıştır; SSI Çözümleri ve SSI Çerçeve Uzantıları.
SSI Çözümlerinde, öncelikli eSSIF-Lab alanlarında (Sağlık Teknolojisi, e-Devlet ve Eğitim) gerçek dünya, alan odaklı bir sorun veya fırsat için SSI çalışma çözümlerinin geliştirilmesi ve gösterimi beklenir. SSI Çözümleri üzerine hazırlanan proje teklifleri Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 6 ve Yatırım Hazırlık Seviyesi (IRL) 5 olmalıdır.
SSI Çerçeve Uzantıları konusunda eSSIF-Lab içinde ve SSI Topluluğu içinde var olmayan değer, özellik eklemeleri, temel altyapılara iş odaklı gösterim ve geliştirmeler istenir. Bu alanda uzantılar eSSIF-Lab yapısına uyumlu, ticari ve rekabetçi ama iş odaklı olmaya SSI uygulamalarının kurulması ve proje teklifine konu olan uygulamanın TRL 6’dan 8’e ve IRL 5’ten 7’ye ulaşacağının gösterilmesi gerekmektedir.
Çağrıya AB üye ülkeleri, Ufuk Avrupa ilişkili ülkeler (Türkiye) ve denizaşırı ülkelerde kurulmuş kOBİ’ler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve araştırma organizasyonları 15 Ocak 2022 tarihine kadar online başvuru yapabilirler. Çağrı kapsamında 4 proje teklifi fon almaya hak kazanacak olup, bir proje teklifi için en fazla 53.000 € talep edilebilir. Ayrıca desteklenen girişimler 7 aylık bir hızlandırma programı dahil iş ve teknik desteğe de hak kazanacaktır.
Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş !

[the_ad id="4126"]

Çağrı adı: Eurostars Türkiye İskandinavya 

Konu:  Eurostars Türkiye İskandinavya 

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki iş birliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı.

Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğun bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması beklenmektedir. Ayrıca, ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İskandinav paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 3 Eylül 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3120/promotionalcalltext_2020_final.pdf

 

Çağrı adı: SEA-EU JFS – Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı 

Konu:  IRASME 26. Çağrı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2020 yılı çağrıları başvurulara açıldı.

Bilim-Teknoloji ve İnovasyon alanlarında açılan çağrılar kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje ortağından oluşan proje önerileri desteklenecektir.

SEA-EU JFS Bilim ve Teknoloji Çağrısına (S&T Call Text) bulaşıcı hastalıklar (COVID-19 ile ilgili araştırmalar dâhil olmak üzere) ve nanoteknoloji tematik alanlarında dördüncü teknoloji hazırlık seviyesine kadar olan temel araştırma proje önerileri ile başvuru yapılabilir. 

SEA-EU JFS İnovasyon Çağrısına (Innovation Call Text) dijital sağlık (Bulaşıcı hastalıklar da dâhil olmak üzere) ve biyoekonomi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri uygulamaları da dâhil olmak üzere ) tematik alanlarında en az üçüncü teknoloji hazırlık seviyesine sahip olan proje önerileri ile başvuru yapılabilir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 30 Eylül 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.sea-eu-jfs.eu

Çağrı adı: 2532 – TÜBİTAK – RFBR Ortak Proje Çağrısı

Konu:  2532 – TÜBİTAK – RFBR Ortak Proje Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (Russian Foundation for Basic Research – RFBR) arasında yenilenen 8 Kasım 2018 tarihli İş Birliği Protokolü ve 22 Mayıs 2020 tarihli Çağrı Anlaşması çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Rusya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Ortak Proje Çağrısında aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda yapılan başvurular desteklenecektir:

Matematik, Makine Bilimi;

Fizik (Havacılık- Uzay ve Enerji dahil olmak üzere fakat bununla da sınırlı olmamak koşuluyla) ve Astronomi;

Kimya ve Malzeme Bilimleri;

Biyoloji;

Yer Bilimleri;

Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Sistemleri;

Mühendislik Bilimleri Temelleri;

Tıp Bilimleri Temelleri;

Tarım Bilimleri Temelleri;

Tarih, Arkeoloji, Antropoloji ve Etnoloji;

Ekonomi;

Felsefe, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Hukuk, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilim Felsefesi;

Edebiyat ve Dilbilimi, Sanat Araştırmaları;

Psikoloji, Eğitim Biliminin Temel Sorunları, Kamu Sağlığı ve İnsan Çevrebiliminde Toplumsal Sorunlar;

Küresel Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 8 Eylül 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/tubitak_rfbr_call_text_2020_last.pdf

Paylaş !

[the_ad id="4126"]

2566- Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı 

IRASME 26. Çağrı ( Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.)

EUREKA Programı ( Bir Sonraki Yüksek Etkili Salgın İçin Çözümler )

Paylaş !

[the_ad id="4126"]

HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR 

Çağrı Adı: 2551

Konu:  TÜBİTAK ve British Council İkili İş birliği Programı

 

Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde 2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda)’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenmektdir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

 

İşbirliği araştırma alanları:

Sağlık

COVID-19

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Makine İmalat

Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri

Fabrika Otomasyon Sistemleri

Eklemeli (Additive) İmalat

Makina Tasarımı ve İmalatı

Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri

Geleneksel İmalat Teknolojileri

Döküm Teknolojileri

Enerji

Otomotiv

Sosyal Bilimler

Tarım ve Gıda

Diğer

Madencilik

İleri Malzeme Teknolojileri

Kimya

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 12 Haziran 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://britishcouncil-cxobw.formstack.com/forms/application_form_newtonil_april2020

 

Çağrı Adı: TWAS ve IsDB İşbirliğiyle COVID-19 Konulu Proje Çağrısı

Konu:  TWAS ve IsDB İşbirliğiyle COVID-19 Konulu Proje Çağrısı

 

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) ortaklığında, COVID-19 salgını konulu ortak araştırma ve teknoloji transferi çalışmalarına fon sağlamak amacıyla yeni bir proje çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı kapsamında, IsDB Üye Ülkelerinden teknoloji uzmanları ve araştırmacılar, farklı ülkelerden iki gruptan oluşacak şekilde COVID-19 konulu ortak bir araştırma işbirliği kurmaya davet edilmektedir.

Çağrı kapsamında katılımcılar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, COVID-19’a yönelik aşağıdaki gibi konularda araştırma ve yenilik projesi önerileri sunabileceklerdir:

COVID-19 Epidemiyolojisi

COVID-19’un sonuçlarıyla başa çıkmak

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bölgesel çalışmalar

Olası virüs kaynaklarının tanımlanması: Yeni zoonotik hastalıkların önlenmesi

HIV, SARS, MERS, COVID-19: Türlerin sıçramasından kaynaklanan enfeksiyonlar hakkında öğrenilecek dersler

Viral hastalığın evrimi: Hayvandan insana ve insan virüsü türlerinin mutasyonları

Ortaya çıkan herhangi bir bulaşıcı hastalığa acil Ar-Ge yanıtı geliştirmek

Viral salgınlarda teşhis ve terapötiklerin keşfi ve geliştirilmesi

Viral enfeksiyonlarla mücadele: Doğru zamanlı veri toplama ve gelecekteki salgınlara hazırlık

Uzaktan teşhis ve tedavi

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 4 Haziran 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://twas.org/node/14726/

 

Çağrı Adı: EJP RD – Yenilikçi Nadir Hastalıklarda Araştırma Zorlukları

Konu:  Rare Diseases Research-RDR-Challenges

 

Çağrını amacı, Nadir hastalıklara tedavi geliştirmede karşılaşılan bu alana özgü zorluklara çözümler üretilmesi ve Endüstri, akademi, KOBİ ve hasta dernekleri arasında Ar-Ge işbirliklerinin artırılmasını sağlamaktır. 

İşbirliği konuları:

RDR Challenge 1

Günlük yaşamda nadir görülen hasta hareketliliğini ölçmek için noninvaziv bir aracın geliştirilmesi 

Endüstri Sponsorları: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (İtalya), CSL Behring (Avustralya)

RDR Challenge 2

Yenidoğanlara biyolojik ilaçların burun içinden uygulanması için uygulama sistemi

Endüstri Sponsorları: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (İtalya)

RDR Challenge 3

Gerçek Dünya Ortamında Nadir Kemik Bozukluklarındaki (RBD) Hareketlilik Sorunlarının Karakterizasyonu 

Endüstri Sponsoru: Ipsen

RDR Challenge 4 

Mikrosatellit tekrar genişlemelerinin kararsızlığının tespiti için klinik öncesi analizi 

Endüstri Sponsorları: Pfizer, Cydan

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 30 Haziran 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ejprarediseases.org/index.php/fundings-and-calls/rare-diseases-challenges/

 

Çağrı Adı: Avrupa Komisyonu, 2020 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) yarışması

 

Konu: Yarışma, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve küçük işletmelerin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurumların takdir ve teşvik edilmesi için yapılmaktadır.

 

Seçim süreci iki aşamalı olarak yapılmakta olup öncelikle başvurular ulusal düzeyde toplanmakta olup daha sonra her ülkeden uygun bulunan 2 proje/uygulama sahibi Avrupa çapındaki 2020 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracaktır. Türkiye yerel ayağında adayların başvuru formunu doldurarak KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Başvurusu yapılacak olan Projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış olması gerekmektedir. KOSGEB Başkanlıktan şifahen alınan bilgiye göre başvurusu yapılan projenin başka bir yarışma kapsamında ödül almış olması, bu yarışmaya başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Geçmiş yıllarda ödül alanlar:

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2020, Çarşamba

Duyuru ve Başvuru Formu için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7444/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2020-basvurulari-basladi

Avrupa Komisyonu’nun duyurusu: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/

Kimler başvurabilir?

AB Üyesi Ülkeler ile İzlanda, Sırbistan ve Türkiye’den;

 • Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu – Özel Ortaklıkları
 • Üniversiteler

Yarışma kategorileri ve ödüller: Aşağıdaki her bir kategoride başarı ödülü verilecek olup tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici uygulamanın sahibine Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Kategori Detaylar
Girişimcilik Ruhunun geliştirilmesi Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
Girişimcilik Yeteneklerine yatırım yapmak Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
Girişimcilik Ortamının geliştirilmesi İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİlerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar
İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi İşletmelerin ve özellikle KOBİlerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar
Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi KOBİ’lerin Çevre Dostu (Yeşil) Pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar
Sosyal açıdan Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler arasında ortak Sosyal Sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar; özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

 

Değerlendirme kriterleri

 • Projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış olması
 • Projenin orijinal ve yenilikçi olması
 • Projenin bölgede veya Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması
 • Projenin yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkı sağlamış olması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü

Girişimcilik Dairesi Başkanlığı, KOSGEB

Tel (1): (312) 595 28 62

Tel (2): (312) 595 28 00 

e-posta: [email protected]

Paylaş !

[the_ad id="4126"]

Çağrı Adı: ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) 

Konu:  Endüstriyel Biyoteknoloji 

 

ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) ERA-IB-2 Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir. ERA-IB-2 Projesi kapsamında Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası yenilikçi Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

 • Yeni ve daha verimli biyo-prosesler için enzim sistemleri geliştirilmesi
 • Metabolizma mühendisliği yardımıyla mikroorganizma geliştirilmesi ve sistem biyolojisi yaklaşımı
 • Yenilikçi down-stream (aşağı akım) prosesi
 • Yenilikçi fermantasyon prosesi ve biyo-katalitik prosesler, Örneğin; biyo-monomerler, oligomerler ve polimerler gibi platform kimyasallar
 • Biyokütleden biyolojik ürünler işleme (ayırma ve dönüştürme dahil)
 • Bitki ve hayvan hücrelerinden yeni ürünler elde etme                                                                            

 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.era-ib.net

 

Çağrı Adı: 2537 – TÜBİTAK – CAS (Çekya) İkili İşbirliği Çağrısı

Konu:  Bilimsel ve Teknolojik

 

TÜBİTAK ile Çek Bilimler Akademisi (Czech Academy of Sciences – CAS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çek Bilimler Akademisi’ne bağlı kuruluşlarda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 1 Haziran 2020’dir.

 

Çağrı Adı: TÜBİTAK-Fransa Çağrısı

Konu:  Bosphorus Programı

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenmektedir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransa’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Söz konusu çağrı tüm alanlara açık olacaktır ancak aşağıda yer alan tematik alanlardan gelen projelere öncelik verilmektedir.

Ana Alanlar: 1. Sağlık; 2. Makina-İmalat; 3. Otomotiv, 4.Tarım

 1. Sağlık -Alt Alanlar:
 • İlaç:  Yenilikçi/Referans  İlaçlar; Kontrollü/Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler
 • Biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji: Kanser Araştırmaları; Hücre Biyolojisi
 • Sağlıkta Dijital Teknolojiler: E-Sağlık uygulamaları; Sağlıkta Büyük Veri ve Veri Analizi; Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları
 • Biyomedikal Ekipman Teknolojileri: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Tıbbi Cihazlar
 1. Makina İmalat- Alt Alanlar:
 • Robotik ve Mekatronik
 • Fabrika Otomasyon Teknolojileri
 • Eklemeli İmalat Teknolojileri
 1. Otomotiv-Alt Alanlar:
 • Otomotiv Sektöründe Gömülü Sistemler
 • Otomotiv Sektöründe Hafifleştirmeye Yönelik Malzeme Teknolojileri
 1. Tarım-Alt Alanlar:
 • Tarımda Dijital Teknolojiler
 • Tarla ve Bahçe Bitkileri
 • Su Ekonomisi-Permakültür (Kalıcı Tarım)
 • Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları (veterinerlik hariç)

 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 11 Haziran 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/bosphorus_2020-cagri_metni.pdf

 

Çağrı Adı: CoBioTech Projesi 2020 Çağrısı 

 

Konu: Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim

 

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürülebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 30 Haziran 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.cobiotech.eu

Paylaş !

[the_ad id="4126"]

Çağrı Adı: H2020-Sunfuel-EICPrize-2021

Konu: Güneş ile elde edilen yakıt-Yapay fotosentez

Bu projedeki hedef, fotosentez tabanlı sentetik bir yakıt üretebilen sistemin prototipidir. Bu yapay fotosentez, mevcut yakıt kaynaklarına sunulan alternatiflerden en umut verici olanların arasında ilk sırada yer almaktadır. Üretilecek olan prototip, ışığı tutmasından yakıt üretimine kadar olan tüm süreci entegre edebilmelidir.

Bu projenin amacı insanları yeniliğe teşvik edecek ve ticari ilginin artması ile de insanları enerji teknolojilerinde araştırmaya ve geliştirmeye odaklanmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel katılım ve yeni girişimlerin yaratılması için teşvik oluşturup fotosentez teknolojisini bir sonraki gelişim seviyesine çıkarmaktır.

Kullanılabilir bir yakıt üretmek için güneş ışığını kullanan birçok yenilikçi cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 03 Şubat 2021 17:00 ( Brüksel saati ile )’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/humanitarianaid-eicprize-2020

Çağrı Adı: Epidemics-EICPrize-2020

 

Konu: Salgınlara Erken Uyarı

Salgınlara Erken Uyarı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir projedir. Bu projede yerel, bölgesel ve küresel ölçekler üzerindeki etkilerini hafifleten ve salgınların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla vektör hastalıkları tahmin etmek ve izlemek için ölçeklenebilir, güvenilir ve uygun maliyetli bir erken uyarı sistemi prototipi geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın özel kuralları, Avrupa Komisyonu tarafından H2020 Katılımcı Portalı’nda yayınlanmaktadır.  

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 1 Eylül 2020 saat 17:00 (Brüksel saatiyle) ‘dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020

 

Çağrı Adı: H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020

 

Konu: İnsani yardım için uygun fiyatlı yüksek teknoloji

Çağrının amacı, insani yardımın sağlanması için ileri teknolojilerin kullanılarak yenilikçi çözümler geliştirmektir. Avrupa Birliği ve üyeleri başlıca insani yardım kuruluşlarındandır. İnsanlığı etkileyen felaketler son 25 yılda ciddi ölçüde artış göstermektedir. Günümüzdeki kriz ve felaketlerin sayısal verilerine bakıldığında, insani ihtiyaçları karşılamak için gereken fon yeterli değildir. Uluslararası örgütler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği bu açıdan çok önemlidir.

Çözümler, yenilikçi bir yaklaşım ile geliştirilmeli ve ileri teknolojilere dayalı olmalıdır. Aynı zamanda kapsayıcı olarak farklı paydaşlar tarafından ortak bir noktada buluşarak çok sayıda insana ulaşabilir olmalıdır.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 17:00:00 (Brüksel saati ile ) ‘dir

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/humanitarianaid-eicprize-2020

Çağrı Adı: 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı

 

Konu: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık ve Gıda 

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı dördüncü çağrısı açılmaktadır.

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Türkiye ve Polonya’nın araştırma kuruluşları, üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve KOBİ’lerinin yanında sanayileri arasındaki işbirliğinin de teşvik edilmesi hedeflenenler arasındadır.

 Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye’deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya’daki proje ortaklarının ise NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları beklenmektedir.

 TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında yine ortak olarak belirlenen kriterlere göre değerlendikten sonra, incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecektir. Yürütülen bu ortak değerlendirme süreci sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanacaktır. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

 Araştırmacılar, 28 Aralık 2019 tarihinde açılan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık ve Gıda alanlarından projelerin kabul edilmektedir. 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 18 Mart 2020 17:00:00 (Brüksel saati ile ) ‘dir

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Paylaş !

[the_ad id="4126"]