Çağrı Adı: H2020-Sunfuel-EICPrize-2021

Konu: Güneş ile elde edilen yakıt-Yapay fotosentez

Bu projedeki hedef, fotosentez tabanlı sentetik bir yakıt üretebilen sistemin prototipidir. Bu yapay fotosentez, mevcut yakıt kaynaklarına sunulan alternatiflerden en umut verici olanların arasında ilk sırada yer almaktadır. Üretilecek olan prototip, ışığı tutmasından yakıt üretimine kadar olan tüm süreci entegre edebilmelidir.

Bu projenin amacı insanları yeniliğe teşvik edecek ve ticari ilginin artması ile de insanları enerji teknolojilerinde araştırmaya ve geliştirmeye odaklanmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel katılım ve yeni girişimlerin yaratılması için teşvik oluşturup fotosentez teknolojisini bir sonraki gelişim seviyesine çıkarmaktır.

Kullanılabilir bir yakıt üretmek için güneş ışığını kullanan birçok yenilikçi cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 03 Şubat 2021 17:00 ( Brüksel saati ile )’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/humanitarianaid-eicprize-2020

Çağrı Adı: Epidemics-EICPrize-2020

 

Konu: Salgınlara Erken Uyarı

Salgınlara Erken Uyarı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir projedir. Bu projede yerel, bölgesel ve küresel ölçekler üzerindeki etkilerini hafifleten ve salgınların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla vektör hastalıkları tahmin etmek ve izlemek için ölçeklenebilir, güvenilir ve uygun maliyetli bir erken uyarı sistemi prototipi geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın özel kuralları, Avrupa Komisyonu tarafından H2020 Katılımcı Portalı’nda yayınlanmaktadır.  

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 1 Eylül 2020 saat 17:00 (Brüksel saatiyle) ‘dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020

 

Çağrı Adı: H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020

 

Konu: İnsani yardım için uygun fiyatlı yüksek teknoloji

Çağrının amacı, insani yardımın sağlanması için ileri teknolojilerin kullanılarak yenilikçi çözümler geliştirmektir. Avrupa Birliği ve üyeleri başlıca insani yardım kuruluşlarındandır. İnsanlığı etkileyen felaketler son 25 yılda ciddi ölçüde artış göstermektedir. Günümüzdeki kriz ve felaketlerin sayısal verilerine bakıldığında, insani ihtiyaçları karşılamak için gereken fon yeterli değildir. Uluslararası örgütler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği bu açıdan çok önemlidir.

Çözümler, yenilikçi bir yaklaşım ile geliştirilmeli ve ileri teknolojilere dayalı olmalıdır. Aynı zamanda kapsayıcı olarak farklı paydaşlar tarafından ortak bir noktada buluşarak çok sayıda insana ulaşabilir olmalıdır.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 17:00:00 (Brüksel saati ile ) ‘dir

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/humanitarianaid-eicprize-2020

Çağrı Adı: 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı

 

Konu: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık ve Gıda 

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı dördüncü çağrısı açılmaktadır.

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Türkiye ve Polonya’nın araştırma kuruluşları, üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve KOBİ’lerinin yanında sanayileri arasındaki işbirliğinin de teşvik edilmesi hedeflenenler arasındadır.

 Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye’deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya’daki proje ortaklarının ise NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları beklenmektedir.

 TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında yine ortak olarak belirlenen kriterlere göre değerlendikten sonra, incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecektir. Yürütülen bu ortak değerlendirme süreci sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanacaktır. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

 Araştırmacılar, 28 Aralık 2019 tarihinde açılan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık ve Gıda alanlarından projelerin kabul edilmektedir. 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 18 Mart 2020 17:00:00 (Brüksel saati ile ) ‘dir

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

KAPAT