Çağrı Adı İntelliot Çağrısı
Konu: Next Generation Internet of Things Ufuk 2020 ICT-56-2020 projesi
9 farklı ülkeden 13 farklı organizasyonun katılımıyla oluşturulmuş Pan-Avrupa araştırma ve
inovasyon projesi Next Generation Internet of Things Ufuk 2020 ICT-56-2020 projesi yeni bir
çağrı açtı.
Ufuk 2020’ye sunmuş oldukları IntellIoT çerçevesi ve kullanım durumlarına katkı sağlayacak
çoğunluğu IoT ve Yapay Zeka alanlarında çalışan KOBİ’lerin katılımı beklenmektedir.
Proje, akıllı IoT ortamı yaratırken insanın da bu sisteme dahil olduğu kullanım durumlarını
içermektedir. Bu kapsamda geliştirilen çerçeve(framework) İşbirlikçi IoT, Döngüdeki İnsan ve
Güvenilirlik destek noktaları üzerine konumlandırılmıştır.
Proje çağrısına KOBİ’ler tek başına katılım sağlamalıdır. Başvurular tek aşamalı ve online
olarak IntelIoT OpenCall submission platform üzerinden yapılmaktadır. Çağrı detayları için
tıklayınız.

Çağrı Adı EUROSTARS Çağrısı
Konu: Ürün geliştirmeye yönelik hazırlanacak projeler destek
İki farklı EUROSTARS ülkesinden olmak koşulu ile küçük, büyük şirketler ve üniversite, araştırma kurumları gibi
kurumların ortaklı şekilde hazırlayacağı bir ürünü geliştirmeye yönelik hazırlanacak projeler desteklenmektedir.
Projeler, niteliği gereği sivil uygulamalara odaklanacak olup askeri amaçları içermemelidir.
Proje bütçesi için büyük şirketler %60, start-up firmaları %75 oranında desteklenmektedir. Projeler en fazla 36
ay devam edebilmektedir.
EUROSTARS Programları, her ülkenin kendi yerleşik irtibat noktası tarafından ulusal çağrılarla açılmaktadır.
Türkiye’den başvuracak kişiler EUREKA web sitesinden 4 Kasım 2021 tarihine kadar uluslararası başvuruyu
tamamlamalı ,10 Kasım 2021 tarihine kadar kuruluş bazlı ön kayıtlarının TÜBİTAK’a ulaştırılmalı ve 16
Kasım 2021 tarihine kadar PRODİS sistemi üzerinden ön proje başvurularını tamamlamalıdırlar.

Çağrı detayları için tıklayınız

Embed HTML not available.