Çağrı Adı: ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) 

Konu: Endüstriyel Biyoteknoloji 

ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) ERA-IB-2 Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir. ERA-IB-2 Projesi kapsamında Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası yenilikçi Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

 • Yeni ve daha verimli biyo-prosesler için enzim sistemleri geliştirilmesi
 • Metabolizma mühendisliği yardımıyla mikroorganizma geliştirilmesi ve sistem biyolojisi yaklaşımı
 • Yenilikçi down-stream (aşağı akım) prosesi
 • Yenilikçi fermantasyon prosesi ve biyo-katalitik prosesler, Örneğin; biyo-monomerler, oligomerler ve polimerler gibi platform kimyasallar
 • Biyokütleden biyolojik ürünler işleme (ayırma ve dönüştürme dahil)
 • Bitki ve hayvan hücrelerinden yeni ürünler elde etme                                                                            

Çağrı kapanış son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.era-ib.net

Çağrı Adı: Epidemics-EICPrize-2020

 

Konu: Salgınlara Erken Uyarı

Salgınlara Erken Uyarı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir projedir. Bu projede yerel, bölgesel ve küresel ölçekler üzerindeki etkilerini hafifleten ve salgınların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla vektör hastalıkları tahmin etmek ve izlemek için ölçeklenebilir, güvenilir ve uygun maliyetli bir erken uyarı sistemi prototipi geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın özel kuralları, Avrupa Komisyonu tarafından H2020 Katılımcı Portalı’nda yayınlanmaktadır.  

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 1 Eylül 2020 saat 17:00 (Brüksel saatiyle) ‘dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020

 

Çağrı Adı: 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı

 

Konu: Bilim, Teknoloji Ve Yenilik 

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı dördüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

İş birliği araştırma alanları:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

Enerji

Sağlık

Gıda

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 18 Mart 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/call_text_-_call_for_proposals_poland_-_turkey.pdf 

 

Çağrı Adı: ERA-NET NEURON 2020

Konu: Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 

Bu çağrının amacı, duyusal bozukluklar ve bunların sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili önemli soruları ele alacak çok uluslu, iş birliğine dayalı araştırma projelerini desteklemektir. Araştırma projeleri, diğerlerinin yanı sıra somatosensör sistemi de dahil olmak üzere tüm duyusal modalitelerin araştırılmasını içerebilir. Bu çağrıda, modaliteler arasındaki sinerjileri ve çoklu duyusal disfonksiyonu ele alan araştırma soruları da teşvik edilmektedir.

NEURON 2020 çağrısı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen alanlardan en az birisini kapsamalıdır: 

 Duyusal bozuklukların patogenezi ve etiyolojisine yönelik temel araştırma. 

 Duyusal bozukluklar için önleme, tanı, hasta sınıflandırması, tedavi ve / veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırma. 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 10 Mart 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.neuron-eranet.eu

Çağrı Adı: JPND JPCOFUND-2 2020

Konu: Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı 

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND) Avrupa’da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır. JPND JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund-2 Projesi 2020 yılında ikinci çağrısına çıkacaktır. JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen iddialı yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir. Hastalar ya da rutin bilimsel ve klinik uygulamalar için beklenen bir faydası olması durumunda teknik geliştirme projeleri ve son teknolojik gelişmeleri açık ve somut araştırma sorularıyla bir araya getiren, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir. 

Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir. 

∙  Alzheimer ve demans 

∙  Parkinson ve ilgili hastalıklar 

∙  Prion hastalıkları 

∙  Motor nöron hastalıklar 

∙  Huntington hastalığı 

∙  Spinocerebellar ataxia (SCA) 

∙  Spinal muscular atrophy (SMA) 

 

Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarından bir ya da birkaçına odaklanması gerekmektedir. 

Görüntüleme Teknolojileri

 • Yeni Görüntüleme Teknolojlerinin Geliştirilmesi
 • Son Görüntüleme Teknoloji Uygulamalarının Geliştirilmesi 
 • MRI, PET ya da Süper Çözünürlüklü Mikroskobi ve Moleküler Görüntüleme Teknikleri,
 • Görüntü Analizi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi 

 

Modern Görüntüleme Teknikleri

 • Biyolojik Verilerin Analizinde Yeni Metodlar 
 • Beyin Stimulasyonu Teknolojileri
 • Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş invazif/non-invazif beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları 
 • DBS, TMS, tDCS 

 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 13 Mart 2020’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.neurodegenerationresearch.eu/

Paylaş !

[the_ad id="4126"]