• Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri
• Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri
• Teknoloji ve inovasyon transferi
• Teknoloji ve proje pazarı aktiviteleri
• Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına yönelik destek
• Teknolojik işbirliği ve proje ortağı bulma desteği

Embed HTML not available.