• Seminerler & Eğitimler:  Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları, yerel ve Avrupa Birliği programlarına proje yazma teknikleri, Horizon 2020, yeşil ekonomi, dış ticaret, uluslararası pazarlama, eko dizayn, inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR) gibi konularda eğitim ve seminerler.
• Bilgilendirme Hizmetleri: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti
• Aylık Bültenler: Konsorsiyumun Ağ kapsamındaki faaliyetlerini, yabancı ticari ve teknolojik işbirliği profillerini ve Horizon 2020 proje çağrılarını içeren aylık bültenler
• Fikri Mülkiyet Hakları (IPR)

Paylaş !

[rwmb_meta meta_key="video_embed"]