Referans Numarası : TOHU20190613001
Giysi üretiminde ve BT çözüm geliştirmesinde uzmanlaşmış küçük bir Macar aile işletmesi olan KOBİ, giysi kalıbı yapımı için kullanılan ampirik yöntemlerden tamamen farklı yeni bir inşaat yöntemi sunuyor. Desen tasarım zamanını iki büyüklük sırasına göre kısaltır. Teknoloji, giysi üretimi ve küçük ölçekli özelleştirilmiş veya ölçüye hazır giysi üretimi için kullanılabilir. Şirket, yeni bir tüzel kişilik oluşturmak için bir ortak girişim ortağı arıyor.

Embed HTML not available.