Mart ayı içerisinde firmaların yetkinliklerini arttırması uluslararası anlamda proje kabiliyetlerinin geliştirilmesi için proje yönetimi eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin oldukça verimli geçmesi firmaların memnuniyet geri dönüşleri proje kalitesinin arttırılmasına fayda sağlamasına destek verildi.

Embed HTML not available.