Çek atık malzeme segmentlerinin termal ayrıştırma teknolojisi üreticisi

 Düşük miktarda alümina, dolomit ve kırma taş içeren kok, kara tebeşir, kömür, boksit üretiminde uzmanlaşmış Rus şirketi,

En verimli çalışmayı garanti eden ısı pompaları sunan Ukraynalı şirket,

Güneş fırını patenti alan İspanyol Üniversitesi,

Binalarda gün boyu iyi hava kalitesi sağlayan yenilikçi bir akıllı çözüm sunan Fransız işletmesi iş ortakları aramaktadır.

Embed HTML not available.