Referans no: TOIT20201005001
Bir İtalyan şirketi, tek bir yenilenebilir kaynaktan (atmosferik hava basıncı) çalışan ve kirletmeyen bir yeşil jeneratör geliştirmiş ve patentini almıştır. Buluş, kurulduğu yerde günde 24 saat düşük maliyetle enerji sağlar.
İtalyan KOBİ, lisans, üretim anlaşması veya teknik destek ile ticari anlaşma kapsamında otomotiv, ev aletleri veya enerji endüstrisi üretiminde tecrübeye sahip endüstriyel üretim ortakları aramaktadır.

Referans no: BOCZ20201023001
Çek bir mucit, tüm dönme aralığında yüksek torklu yeni bir tür buharla çalışan döner motor geliştirmiştir. Kontrollü yanma nedeniyle hiçbir zararlı emisyon, mikropartikül üretilmez. Motor, seçilen sektörlerde yeni bir ekolojik itici güç olarak öngörülmektedir. Buluş sahibi, belirli uygulamalarda prototipi kullanacak ve bunları ticarileştirecek lisans sahipleri aramaktadır.

Referans no: RDKR20201019002
Hidrojen yakıt hücreli otomobillerde kullanılan PEMFC için ayırıcı (çift kutuplu plaka) üreten Koreli bir şirket, geleneksel olana göre daha büyük boyuta sahip çok taraflı ayırıcı üretim teknolojisini geliştirmeye odaklanmıştır. Bunu yapmak için, ekip oluşturmuşlardır ve 2021’de EUREKA Projesi kapsamında, verimli ayırıcı basınçlı döküm tasarım yeteneği ve üretim teknolojisine sahip Avrupalı Ar-Ge ortağı aramaktadırlar.

Referans no: RDUK20201104001
Bir İngiliz şirketi, hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan yenilikçi araçlar (örneğin römorkörler ve diğerleri) geliştirmek için H2020 LC-GD-5-1-2020 Yeşil Havalimanları ve Limanlar çağrısına başvurmak üzere bir konsorsiyum oluşturacaktır. Araştırma işbirliği anlaşması yoluyla, araçlar tasarlamak, prototiplemek, geliştirmek, hidrojen yakıt hücreleri, enerji, uzman otonom yazılım sistemleri ve hava kalitesini azaltmak için ortaklar aranmaktadır.

Referans no: TOAT20200929001
Avusturyalı bir KOBİ, makinede oluşturulan karın etkinliğini artırırken aynı zamanda kar yapma işlemi sırasında enerji ve kaynaklardan tasarruf etmek için bir teknoloji geliştirmiştir. Amaç, nihai ürünün kalitesinden ödün vermeden karı daha yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı hale getirmektir. Teknoloji aynı zamanda eski sistemlere de uyarlanabilir ve kısa bir yatırım getirisi sunmaktadır. Teknik destek ile lisans anlaşması ve ticari anlaşma için ortaklar aranmaktadır.

KAPAT