Referans no: TOES20210114001
İspanya’dan inorganik malzemeler üzerinde çalışan bir araştırma grubu, pillerdeki lityum iyonunun sodyum veya magnezyum gibi çok değerlikli alternatif element iyonları ile değiştirilebileceği yeni pillerin yolunu açan malzemeleri geliştirmek üzere çalışmaktadır. Finansal veya teknik işbirliği anlaşmaları yoluyla pil üreticileri veya pil malzemeleri üreticileri ile işbirliği yapmak istemektedirler.

Referans no: TOES20210527001
Bir İspanyol üniversitesi, Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) uygulamaları için daha sağlam, dayanıklı ve uygun maliyetli lineer alıcılar için yeni bir konsept öneren iki buluş geliştirmiş ve patentini almıştır. Her iki buluş da mevcut olanlara kıyasla büyük avantajlar sumakta olup, hem enerji üretimi hem de endüstriyel proseslerde güneş ısısı için uygulanabilmektedir. Lisans veya teknik işbirliği anlaşması aramaktadırlar.

Referans no: TOFR20210506001
Bir Fransız KOBİ, yenilenebilir enerji üretim tesislerini (fotovoltaik sahalar veya rüzgar parkları) veya binaları izlemek üzere bulut tabanlı bir yazılım geliştirmiştir. Bu ölçeklenebilir yazılım, kullanıcıya verileri görüntüleme, analiz etme veya raporlama için özel özellikler sağlamakta ve her tür donanımla uyumlu çalışmaktadır. Yenilenebilir enerji veya bina yönetimi alanındaki operatörler, yatırımcılar, varlık yöneticileri, geliştiriciler ile teknik destekli ticari anlaşmalar aranmaktadır.

Referans no: BOUA20210126002
Ukraynalı bir şirket, güneş enerjisi toplama özelliğine sahip akıllı panjurlar geliştirmiştir. Şirket, distribütörler aramaktadır. Ayrıca, enerji tedarik sistemleri kurulumu ile uğraşan firmalarla da işbirliği yapmak istemektedirler.

Referans no: TOFI20210517001
Finli bir teknoloji KOBİ’si, bir lisans sözleşmesi veya teknik destekli bir ticari sözleşme kapsamında yeni ortaklar aramaktadır. Ömrünü tamamlamış ürünlerden (EoL) termoset FRP atığını büyük hacimli yeni dairesel hammadde ve ürünlere dönüştürmek için emtia ekipmanı ile düşük maliyetli ve yukarı ölçeklenebilir bir termomekanik işleme tekniği sunar. Rüzgar türbini kanatları, tekne ve imalatın FRP atıkları kullanılabilir. Teknik, büyük ölçekli bir H2020 projesinde yer almıştır.

Paylaş !

[the_ad id="4126"]