Doğu Marmara Konsorsiyumu ortaklar toplantısı 14 Eylül tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir. EEN faaliyetleri değerlendirilmiş ve gelecek dönem proje çağrısı ile ilgili görüşler paylaşılmıştır.

Embed HTML not available.