2015–2020 döneminde fırsatlarından Doğu Marmara Bölgesi’nin yararlanacağı KOBİ Destek Programı COSME Projesi’nin açılışı ve tanıtımı Doğu Marmara ABİGEM’in evsahipliğinde 17 Mart 2015 Salı günü Kocaeli Sanayi Odası’nda yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Turabi’nin açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısında, Doğu Marmara ABİGEM Özel Projeler Takım Lideri Pınar Özbay, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Yöneticisi Mehlika Kocabaş, H2020 KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı-AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü’nden Okan Saldoğan AB projeleri konusunda sunum yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Turabi konuşmasında, Sanayi Odası’nın iştiraki Doğu Marmara ABİGEM’in yürüttüğü, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) ve devamındaki COSME Programı ile diğer AB programlarının bölge KOBİ’lerinin uluslararasılaşmasına, kapasitelerinin arttırılmasına ve AB ülkelerindeki KOBİ’ler ile rekabet edebilirliklerine katkı sağladığının altını çizerek, AB projelerinin önemini belirtti.

COSME projesini Doğu Marmara Bölgesi’nde yürütme hakkını kazanan Doğu Marmara ABİGEM’in Özel Projeler Takım Lideri Pınar Özbay yaptığı sunumda, COSME kapsamında KOBİ’lere sunulacak fırsatlar konusunda bilgi verdi. Doğu Marmara ABİGEM’in KOBİ’lerin, AB standartlarına uyum, AB projeleri ve diğer finansal kaynaklara ulaşım, uluslararası pazarlarda iş ağlarının geliştirilmesi, ticari ve teknolojik iş birliklerinin artması ve know how transferi konusunda bilgi ve danışmanlık alabileceği bir nokta olduğunu belirtti. KOBİ’lere yönelik hizmetlere yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli etkinliklerle devam edileceğini bildirdi.

COSME Projesi’nin bölgedeki diğer ortağı Kocaeli Üniversitesi Teknopark Yöneticisi Mehlika Kocabaş, proje çerçevesinde üniversitenin araştırma ve geliştirme potansiyelini kullanarak, sanayicinin problemlerine çözümler üreterek ve Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Ar-Ge Merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal ve uluslararası projeler yapma, teknoloji transferi, TÜBİTAK ve Horizon 2020 gibi finans kaynaklarından yararlanılması konusunda danışmanlık verileceğini aktardı.

COSME tanıtım toplantısı sonrası gerçekleştirilen AB Proje Fırsatları seminerinin konuşmacısı H2020 KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı-AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü’nden Okan Saldoğan, Horizon 2020 ve Eureka programları hakkında bilgilendirme yaparken Horizon 2020 ve Eureka projelerine başvuru süreci, mali destekler ve değerlendirme süreci konularında KOBİlerin dikkat etmesi gereken noktaları vurguladı.

Embed HTML not available.