Uluslararası pazarlara yeni giren firmaların karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, uluslararası ticaret işlemleri sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların çözüm yolları konusunda firmaları bilgilendirmek amacıyla 8-9-10 Kasım tarihlerinde “Dış Ticaret Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Katılımcılar; dış ticarette temel kavramlar, ödeme şekilleri, teslim şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, gayri nakdi krediler ve kullanım yerleri, teminat mektuplarının hukuki niteliği, teminat mektupları, harici garantiler ve kontrgarantiler konusunda bilgilendirildi.

Embed HTML not available.