Arnavutluk’un Tiran’da bulunan bilişim şirketi ticari hizmetlerin dijitalleştirilmesine odaklanmaktadır.

BT dış kaynak kullanımı / yakın alışveriş hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere taşeronluk anlaşmaları için dijitalleştirme hizmetleri sunmaktadır: web adları, web barındırma, web tasarımları, web sistemleri, web pazarlaması ve web desteği, BT danışmanlığı, markalaşma, mobil uygulama geliştirme vb. Şirket dış kaynak anlaşmaları ve taşeronluk anlaşması aramaktadır.

Embed HTML not available.