“COVİD-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” 

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/20/COVID referans numaralı “COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık” konulu proje teklif çağrısını ilan etmiştir. Çağrının amacı, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir.   

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/20/COVID referans numaralı “COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık” konulu proje teklif çağrısını ilan etmiştir. Çağrının amacı, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir.

Öncelikler: COVID-19’la doğrudan ilgisi olmayan ve mücadeleye yönelik ürün-hizmet geliştirme niteliğinde olmayan tedarik projeleri ile etkisinin uzun vadede ortaya çıkması beklenen projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir.

Programın Öncelikleri

  • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
  • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
  • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI ASGARİ: 100.000 TL

AZAMİ: 300.000 TL

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için destek oranı:

Asgari: %25

Azami: %100

Kâr amacı güden işletmeler için destek oranı:

Asgari: %25

Azami: %50

 

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020, Perşembe (saat: 17.00) (Başvurular alındıktan itibaren değerlendirilecek olup son başvuru tarihinin beklenmesine gerek yoktur.)

Proje Süresi ve Uygulama Süresi: Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

 

Detaylı bilgi ve Proje başvuru hazırlıkları için iletişime geçebilirsiniz.

 Aydolu Elif YILDIRIM, [email protected] , Tel: 0530 878 81 25

 

 

Embed HTML not available.