Referans no: TOES20210225001
Bir İspanyol Üniversitesinden araştırmacılar, küçük kasabalara uygun atık suların arıtılması için bir tesis geliştirmişlerdir. Ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir ve birçok avantaja sahip çözüm sunmaktalar. Aranan ortaklıklar şunlardır: teknik destek ile ticari anlaşma, lisans sözleşmesi ve üretim sözleşmesi. Aranılan ortaklar, araştırma kuruluşları, özel şirketler veya kamu kurumlarıdır.

Referans no: TONL20210201001
Hollandalı KOBİ, yağmur suyunun arıtılarak içme suyu haline geldiği bir yağmur suyu arıtma sistemi geliştirmiştir. Sistem evsel veya endüstriyel ortamlarda uygulanabilmektedir. Hollandalı şirket; yağmur suyu hasadı, su filtreleri, pompalar ve diğer teknik ilgili alanlarda deneyime sahip ortaklar aramaktadır. Potansiyel ortaklara teknik destek içeren ticari bir anlaşma teklif edilmektedir.

Referans no: BOUK20210216002
Askeri, insani ve açık hava eğlence amaçlı bir dizi su arıtma ürünü tasarlayan ve üreten bir İngiliz şirketi, dağıtım hizmetleri anlaşmaları kapsamında distribütörler aramaktadır.

Referans no: TOSG20210208001
Zorlu endüstriyel atık su, genellikle kimyasal ve biyolojik yöntemlerin bir kombinasyonu ile arıtılmaktadır. Singapurlu bir KOBİ, arıtılması zor olan fenolik bileşiklerle kirlenmiş yüksek konsantrasyonlu petrokimyasal atık suları işleyebilen gelişmiş bir oksidasyon prosesleri (AOP) atık su arıtma çözümü geliştirmiştir. KOBİ, özellikle petrokimya, kimya ve atık bertaraf şirketleri ile teknik destek içeren lisans veya ticari anlaşmalar aramaktadır.

Referans no: BOSI20210202001
Bir Sloven şirket, sudaki klorin ölçümü ve analizi için cihazların üretiminde uzmanlaşmıştır. Şirket bir dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında uzun vadeli bir işbirliği için ortaklar aramaktadır.

Embed HTML not available.