Referans no: TOIT20211122001
Bir İtalyan araştırma enstitüsü, nano-etkin Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler cihazlarının analitik işlevselliklerini mikrosensörlerle birleştiren, kimyasal analizde daha yüksek hassasiyet ve seçiciliğin yanı sıra düşük maliyet sağlayan minyatür gaz algılama sistemleri sunmaktadır. Enstitü, araştırmaya devam etmek için teknik yardımlı ticari anlaşmalar veya Ar-Ge ortaklarıyla teknik işbirliği anlaşmaları yapmak istemektedir.

Referans no: TOBE20211109001
Belçikalı bir firma, bireysel veya toplu olarak, binalarda enerji tüketimini azaltmak için kontrollü iyonizasyon ile yanmaya dayalı kazan brülörlerini iyileştirmek için bir süreç geliştirmiştir. Teknoloji, daha fazla enerji üretmek için elektrik alanını değiştirmek için yanma alanına metalik parçaların gömülmesini içermektedir. Teknik destek sağlayacak veya lisans sahibi bir ticari ortak ile sistemin üretimi, entegre edilmesi ve satılması amaçlanmaktadır.

Referans no: TRKR20211103001
Hayvancılık ekipmanlarında uzmanlaşmış Koreli bir KOBİ, BİT kontrol teknolojilerine sahip bir ortak şirket aramaktadır. Şirket, bu teknolojileri bir ortak şirketle birlikte geliştirerek hayvan çiftlikleri için havalandırma sistemlerine uygulamak ve yaygınlaştırmak istemektedir. Teknik işbirliği anlaşmaları kapsamında ortaklıklar kurmak istenmektedir.

Referans no: TOIT20211118001
Bir İtalyan şirketi 10 yılı aşkın süredir atık toplama alanında, atık yönetim ekipmanı ticareti, ekolojik danışmanlık ve atık toplama verilerinin geliştirilmesi ve işlenmesi alanlarında başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Şirket, uzmanlığına katkıda bulunmak ve bir araştırma işbirliği anlaşması yoluyla yeni çözümleri test etmek için Avrupa atık yönetimi ve döngüsel ekonomi çağrılarına katılmayı amaçlayan konsorsiyumlara katılacak ortaklar aramaktadır.

Referans no: BOCN20211115001
Silikon Vadisi’nden bir grup teknik uzman ve girişimci tarafından kurulmuş sektöründe öncü bir Çin hava temizleyici şirketi, iyonik rüzgar teknolojisine dayalı yenilikçi hava temizleme çözümleri geliştirmektedir. Şirket, üretim kapasitesini genişletmek ve gelirlerini artırmak için ortaklıklar kurmak istemektedir. Potansiyel işbirliği bir dağıtım hizmetleri anlaşmasıdır.

 

Embed HTML not available.