Referans no: TOUK20211020001
2010 yılında kurulan İngiliz tarım teknolojisi şirketi, tohum üretmeyen mahsuller için yapay tohum üretmek için
patentli bir teknoloji geliştirmiştir. Yüksek verimli çok yıllık otlar konusunda uzmandırlar. Kendi kullanımları için
üretecek veya başkalarına dağıtacak biyo-fabrikalar kurmak için küresel lisans ortakları aranmaktadır.

Referans no: TOIT20211019001
Bir İtalyan şirketi, temel olarak altyapı ve sigorta pazarlarına odaklanan, farklı ekonomik sektörlerde İklim
Hizmetleri üzerinde çalışan yenilikçi bir KOBİ'dir. İklimle ilgili risk değerlendirmesi konusunda büyük bir
deneyime sahip olan şirket, farklı iklim veri kaynaklarına dayalı olarak iklim riski ürünleri tasarlamaktadır.
Finansal anlaşmalar ve teknik destekli ticari anlaşmalar için yeni ortaklar aramaktadır.

Referans no: TRES20210924001
Bir İspanyol canlı laboratuvarı, 1,5 kWh/m3 tuzdan arındırılmış su eşiğine ulaşma potansiyeline sahip bir pilot
deniz suyu tuzdan arındırma çözümü için yıkıcı teknolojiler aramaktadır. Teknoloji, ticari öncesi aşamada
olmalıdır (en az TRL4). Yaşayan laboratuvar, Ticaret Öncesi Kamu Alımına başvuracak araştırma grupları, yeni
kurulan şirketler, ölçek büyütmeler (KOBİ) ve diğer şirketlerle ortaklık arayışındadır. Ar-Ge teknik desteği ile
ticari bir anlaşma sunulmaktadır.

Referans no: TOPL20211020001
Polonya’nın önde gelen bir tıp üniversitesi, biyolojik örneklerin görselleştirilmesi için, bu tür örneklerin
incelenmesinde mevcut diğer boyalardan daha geniş bir uygulama yelpazesi ile karakterize edilen yenilikçi bir
floresan boya geliştirmiştir. Üniversite şimdi bu formülün fikri mülkiyet haklarını elde etmek ve piyasaya sunmak
isteyen ortaklar aramaktadır.

Referans no: TRIT20211026001
Bir İtalyan şirketi, bahçecilik ve tarım sektörü için makine imalatında önemli bir oyuncudur; sistem fazlalıklarını
azaltarak ve makinelerin enerji özerkliğini artırarak otonom çim biçme ve zemin temizleme makinelerini
geliştirmek için tercihen TRL 6'da yeni teknoloji çözümleri aramaktadırlar. Ortaklar, teknik işbirliği anlaşması
kapsamında konsept kanıtları veya pilot projelerde birlikte çalışacaklardır.

Embed HTML not available.