Referans no: TOIT20210923002
İtalya’da ofisi bulunan Avustralyalı bir şirket, atıktan enerjiye ve atık su arıtma teknolojileriyle biyogaz tasarlama
ve inşa etme konusunda 20 yıllık deneyime sahiptir. Şirket, atıktan enerjiye ve atık su arıtma değer zincirleri için
geçerli Bulk Volume Fermenter anaerobik çürütücüyü geliştirmiştir. Nihai kullanıcılar veya sistem entegratörleri,
bu tür teknolojileri, teknik destekle ticari anlaşma kapsamında belirli uygulamalara uyarlamak için ortaklar
aramaktadır.

Referans no: RDIT20211012001
Kuzey İtalya’ dan iki üniversite bölümünden oluşan bir ekip, doğru atık su bertarafı için biyolojik olarak
parçalanabilirlik indeksini arttırırken H2 (Hidrojen) üretebilen gelişmiş bir oksidasyon atık arıtımı için kolayca
ölçeklenebilir bir fotokatalitik süreç önermektedir. İki bölüm bir EIC Pathfinder Challenges 2021 teklifi
hazırlamaktadır ve İtalya dışında enerji ve atık su arıtma sektörlerinde deneyime sahip bir KOBİ (son kullanıcı
veya ortak geliştirici) aramaktadır.

Referans no: BRRO20210921001
Tarım için gübre ve pestisit ticareti ve depolanması konusunda uzmanlaşmış bir Romen şirketi, Romanya
pazarındaki mevcut talepleri karşılamak için yeni tedarikçiler/üreticiler aramaktadır. Şirket, ürünlerini bir dağıtım
anlaşması yoluyla Romanya pazarında dağıtmak isteyen şirketler aramaktadır.

Referans no: RDES20211005001
Bir İspanyol üniversitesi liderliğindeki bir AB konsorsiyumu, yenilenebilir biyokütlenin elektrolizi ile ilgili, su
elektrolizi ile karşılaştırıldığında daha az elektrik enerjisi talebi ile ve saf hidrojene ek olarak katma değerli
dekarbonize kimyasallar üreten bir proje hazırlamaktadır. Proje bir danışma kurulu oluşturacak ve sektörden
(hidrojen, biyokütle tedarikçisi veya kimya endüstrisinin son kullanıcısı) teknolojinin geliştirilmesi konusunda
tavsiyelerde bulunacak şirketler aramaktadır.

Referans no: RDUK20210930001
İngiltere merkezli bir KOBİ, daha da geliştirecekleri ve ölçeklendirecekleri anti-bakteriyel ve anti-viral etkinliğe
sahip yeni bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir. Araştırma İşbirliği Anlaşması olarak öngörülen ortaklık ile bir
Eurostars teklifi için bir konsorsiyuma katılmak üzere endüstriyel bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme
(HVAC) filtresi üreticisi aranmaktadır. Çağrı için son tarih 4 Kasım 2021’dir, projenin 12 ay sürmesi
planlanmaktadır.

Embed HTML not available.