BTSO üyesi Mobilya firmalarının kümelenme ile uluslararası işbirliklerini arttırma ve küresel ağ oluşturma konusunda bilgilendirilmesi amacıyla “Kümelerde İşbirliği Ağı Oluşturma ve Güven Eğitimi” verilmiştir. Eğitime katılan 44 firma temsilcisine kümelenmenin firmalara uluslararasılaşmada sağlayacağı katkılar anlatılmıştır.

Embed HTML not available.