Doğu Marmara ABİGEM, KOBİ’lerin dış ticaret faaliyetlerine yönelik mevzuat ve uygulamalar konusundaki eğitim programlarına ağustos ayında da devam etti. “Avrupa’ya Dış Ticarette Gümrük Rejimleri ve Uygulamaları”, “AB ile Ortak Ticaret Politikası ve Kalite, Çevre, Güvenlik, Dış Ticaret Destekleri Uygulamaları” ve “Uygulamalı Dış Ticarette Pazarlama Stratejileri” konulu eğitimler Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşti.
Avrupa İşletmeler Ağı Kapsamında ayrıca 17 Ağustos tarihinde “İnovasyon Yönetimi” Eğitimi Kocaeli Sanayi Odası’nda yapıldı. Katılımcılar teknoloji ve inovasyon yönetimindeki temel kavramlar, inovasyona olanak sağlayan faktörler, inovasyon stratejisi, süreci ve çıktıları konusunda bilgilendirildi.

Embed HTML not available.