Kurumsal işbirliklerini başlatmak ve güçlendirmek, bilgiyi teknoloji transferi ekosisteminde değere dönüştürmek, Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek, fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak ve yüksek katma değerle ticarileştirmeyi hedef alan KOÜ Teknoloji Transfer ofisi, düzenlediği bilimsel faaliyetlerle paydaşlarına ve araştırmacılarına rehberlik ediyor.

KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’nde “Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Uzay ve Ulaşım Alanları Bilgi Günü” düzenledi. Akademisyenlerin ve firmaların katıldığı bilgi günü gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşmacı olarak TÜBİTAK Ufuk2020 Programı Uzay Alanı Ulusal İrtibat Noktası’ndan Okan Saldoğan ve Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktasından Serhat Melik yer aldı. Açılış konuşmasını TTO yöneticisi Mehlika Kocabaş Akay’ın yapmasının ardından konuşmacılar AB Ufuk 2020 Programı Güncel Çağrıları’na başvurular hakkında detaylı bilgi verirken katılımcılara çeşitli tavsiyelerde bulundular.

Paylaş !

[the_ad id="4126"]