Referans Numarası : TRNL20190130001
Hollandalı çokuluslu şirket, boya ve kaplama üreticisidir. Kaplamalarının performansını tahmin etmek için veri çözümleri arıyorlar. Gerçek dünya yüzey performansı tahminlerini daha doğru hale getirmek ve yeni ürünleri pazara sunma sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için verileri nasıl daha yenilikçi bir şekilde toplayabilecekleri ve artırabileceklerini araştırmaktadırlar. İş birliği, bir araştırma ya da teknik iş birliği anlaşması çerçevesinde olacaktır. Bu teknoloji talebi, açık bir yenilikçilik mücadelesinin bir parçasıdır.

Paylaş !

[the_ad id="4126"]