Hollanda yasa uygulayıcı kuruluşu, soğuk vakalarla ilgili araştırma verilerini gizli bir şekilde paylaşmak için çözümler sunan, vatandaşların ve işletmelerin bu ciddi davaların çözümünde birlikte düşünmelerini sağlayacak çözümler sunan Avrupa’dan KOBİ’ler ve yeni başlayanlar arıyor. İş birliği bir araştırma ya da teknik bir iş birliği anlaşması çerçevesinde olacaktır. Bu istek, açık bir platformda yayınlanan inovasyon yarışmasına atıfta bulunuyor.

Embed HTML not available.