Referans Numarası : TOUK20190624002
Bir İngiltere araştırma enstitüsü, doğaya dayalı çözüm çağrısını teşvik etmek için H2020-SC5-23-201, Çok Paydaşlı Diyalog Platformu için lider ortak arıyor. Araştırma enstitüsü, bilim politikası arayüzü, su ve ilgili politikalar, pazar araştırması, atölye çalışmaları ve uluslararası iş birliğinde uzmanlığa katkıda bulunabilir. Bir araştırma ortaklığı öngörülüyor.

Embed HTML not available.